PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch ) | Trận này ra mắt 4 tân binh nhập tịch gồm : 1-Cristiano Ronaldo ( dạng cho mượn ) 2-Lionel Messi ( dạng cho mượn ) 3-David Beckham ( tự do ) 4-Diego...

PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )

PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )

PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )

PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )

PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )
PES 19 | Giao Hữu Quốc Tế | VIETNAM vs COLOMBIA ( Vietnam tăng cường 4 cầu thủ nhập tịch )
  • By: YouTube
  • Views 8,095
0
Shared

Trận này ra mắt 4 tân binh nhập tịch gồm : 1-Cristiano Ronaldo ( dạng cho mượn ) 2-Lionel Messi ( dạng cho mượn ) 3-David Beckham ( tự do ) 4-Diego...