Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn van 26 september 2022

GEMEENTERAAD
1. Goedkeuring ontwerpnotulen van 5 september 2022 (00:00:51)
2. Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2021 (00:02:01)
3. Opvolgingsrapport 1e semester 2022 (00:02:28)
4. Digibanken:implementatietraject: goedkeuring (01:23:44)
5. Aanvullend politiereglement: Witputstraat - verkeerskussens (01:26:03)
6. Aanvullend politiereglement: VTC de Mixx - Parkeerverbod - voorbehouden voor dienstwagens (01:36:28)
7. IOK groepsaankoop - Faciliteren van elektrische deelwagens - voorwaarden en toetreding 01:47:05)
8. Overzicht actuele dossiers (01:50:51)
9. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden: rapportering conform het decreet lokaal bestuur (02:13:08)
10. Mededelingen vanuit het college van burgemeester en schepenen (02:37:04)
11. Mondelinge vragen (02:38:55)

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
1. Goedkeuring ontwerpnotulen raad voor maatschappelijk welzijn van 5 september 2022 (03:06:28)
2. Verkiezing van een nieuw lid van het BCSD (03:07:23)
3. Kennisname goedkeuringsbesluit jaarrekening 2021 (03:08:27)
4. BKO kwaliteitshandboek: taalbeleid (03:08:53)
5. Opvolgingsrapport 1e semester 2022 (03:10:37)

#shorts #shortvideo #facebook #family #kinder #kunst #رسم #رسم #status #alemania ##kids

Popcaan Took Toni-Ann & The KlDS Sailing On YATCH! Shaggy HURT Popcaan FEELlNGS! Silk Boss Son!

Exclusive: Bolsonaro supporters storm government buildings in Brazil

Mausi chi Canteen l मवशी ची कॅन्टीन । Best #seafood Restaurant in Navi Mumbai । SeaWater FishRecipe
Hawaii's Big Island put on red alert after Kilauea volcano erupts