อสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ฟื้นตัว

ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่อเค้าฟื้นหลังลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างชาติเริ่มสั่งจองที่พักเพิ่มขึ้น ขณะนี้มีกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติที่จองเข้ามาเป็นประเทศที่มีปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ เช่น จีน เมียนมา และฮ่องกง

#ThaiPBSNorth #ThaiPBS #ThaiPBSNews

#shorts #shortvideo #facebook #family #kinder #kunst #رسم #رسم #status #alemania ##kids

Popcaan Took Toni-Ann & The KlDS Sailing On YATCH! Shaggy HURT Popcaan FEELlNGS! Silk Boss Son!

Exclusive: Bolsonaro supporters storm government buildings in Brazil

Mausi chi Canteen l मवशी ची कॅन्टीन । Best #seafood Restaurant in Navi Mumbai । SeaWater FishRecipe
Hawaii's Big Island put on red alert after Kilauea volcano erupts