รับฟังการสัมภาษดัชนีความผาสุกเกษตรกรปี 64 อยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับ 81.10

รับฟังการสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์
นางสาวตาปี วัชรางกูร ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร

“ดัชนีความผาสุกเกษตรกรปี 64 อยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับ 81.10”

ในรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน ช่วงเจาะเศรษฐกิจ
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ออกอากาศวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เวลา 10.15 – 10.30 น.

#shorts #shortvideo #facebook #family #kinder #kunst #رسم #رسم #status #alemania ##kids

Popcaan Took Toni-Ann & The KlDS Sailing On YATCH! Shaggy HURT Popcaan FEELlNGS! Silk Boss Son!

Exclusive: Bolsonaro supporters storm government buildings in Brazil

Mausi chi Canteen l मवशी ची कॅन्टीन । Best #seafood Restaurant in Navi Mumbai । SeaWater FishRecipe
Hawaii's Big Island put on red alert after Kilauea volcano erupts